Taiteella on monet kasvot

Taide on monipuolinen ja erittäin laaja käsitys, joka kattaa monenlaisia lajeja sekä tyylejä. Yleisesti ottaen taide ja sen monet muodot ovat syntyneet ja muokkautuneet ihmisen historian kuluessa. Käsite ei kuitenkaan kata pelkästään kuvataidetta, vaan sen piiriin kuuluvat myös esimerkiksi näyttämötaiteet, kirjallisuus eli sanataiteet, taideteollisuus, musiikki ja elokuva- sekä mediataiteet. 

Mitä siis taide on? Taiteella ei ole yhtenäistä käsitystä tai määritelmää. Se on vain yksi tapa ihmiselle nähdä ja kuvittaa ympäröivä maailma. Taide on samalla auttanut muokkaamaan yhteiskunnan ja ihmisen kehitystä, viemällä sitä eteenpäin. Tästä huolimatta jokainen taiteilija pystyy vapaasti määrittelemään oman taiteensa ja kuvitustapansa, luoda uusia tapoja sen esittämiseen tai tyytyä senhetkiseen instrumentteihin.

Taide on yhtä tärkeää ihmisille kuin esimerkiksi terveydenhuolto. Sen aiheuttamat tunteet lipuvat hiljaa joko suoraan alitajuntaan tai herättävät ajatuksia, jotka voivat viedä hetkeksi pois arjesta. Katumainokset, lamput, kellot, taulut - kaikilla niillä on ollut joku taiteellinen tekijä. Se siis kattaa kaikki ihmiskunnan rakenteet.

Kuvataide on ihailluin taiteenlaji

Perinteisiä kuvataiteen lajeja ovat esimerkiksi maalaus, piirustus, valokuvataide ja kuvagrafiikka. Valmistettu kuva on kaksiulotteinen, mutta joissain kuvataiteen lajeissa on mukana myös kolmas ulottuvuus: tila. Videotaiteessa ja performansseissa käytetään myös neljättä ulottuuvuutta: aikaa. 

Nykytaiteeksi kutsutaan senhetkisen ajanjakson taidetta, joskin kuvataiteessa puhutaan myös toisesta lajista, perinteisestä taiteesta. Moderni taide tarkoittaa melkein samaa kuin nykytaide, joskin sitä pidetään yleisesti rajoittavana käsitteenä. Moderniksi taiteeksi eli modernismiksi kutsutaan yleisesti 1800-luvun puolivälin jälkeen tehtyjä taideteoksia, mutta nykytaide kuvaa erityisesti vallitsevan  ajankohdan myöhempää tuotantoa. 

Moderni taide on tänä päivänä haluttu taidemuoto huutokaupoissa (https://yle.fi/uutiset/3-5753677)  ja taidealan myymälöissä. Parhaimmat taideteokset voivatkin maksaa jopa miljoonia euroja, mutta yleisimmin hintaa voi kerääntyä kymmenien tuhansien eurojen verran - riippuen tekijästä, vuosiluvusta ja myytävän kohteen kunnosta. Neutraalit modernin taiteen teokset sopivatkin moniin koteihin, samalla kun sisustukseen uskalletaan käyttää koko ajan yhä enemmän rahaa. Kodin sisustamista mietittäessä, parhaat vinkit rahoituksen suunnitteluun ja lainan hakuun löydät täältä

Taide valmistuu käsityönä

Taide tarvitsee aina taiteilijan käden jäljen, mutta etenkin käsityötaiteet syntyvät suurelta osin käsityönä: joko työkaluin tai pelkästään käsiä käyttämällä. Käsityöllä tehdyt teokset syntyvätkin perinteisimmin käden, silmän ja tuntoaistihavantojen yhteistyön tuloksena. Yhteiskunnassa käsitöitä pidetäänkin yleensä harrastuspohjaisena toimintana, mutta esimerkiksi muotoilijat ovat ammattilaisia ja he kutsuvat itseään käsityömuotoilijoiksi. 

Käsitöiden rinnalla myös musiikki ja teatteritaiteet syntyvät alunperin ihmismielen luomana ideana, jota lähdetään muokkaamaan instrumentein, esiintymistavoin ja äänen sekä liikkeen avulla. Etenkin musiikki sisältää useita erilaisia ulottuvuuksia ja alalajeja, kuten instrumentaalisen ja soittimettoman musiikin, jossa sointu syntyy ihmiskeholla esimerkiksi vihellyksillä tai kuorolauluna. 

Teatterissa näyttelijät esiintyvät lavalla ja esittävät taideteoksen käyttäen muun muassa musiikkia, puhetta, tanssia ja eleitä. Yhtä lailla teatterilla on monia eri muotoja, kuten ooppera, baletti, operetti ja kiinalainen ooppera. Erikoisempia teatterin muotoja ovat esimerkiksi sirkustaidetta yhdistävä tanssiteatteri. 

Sanataiteet ovat tärkeä osa historiaa

Kirjallisuus ei ole pelkästään taidemuoto, vaan kyseessä on samalla perinteiden säilyttämistä kirjallisessa muodossa. Kirjallisen perinnön jatkamista edelsi luonnollisesti pitkä suullisten tarinoiden, kaskujen ja satujen aikakausi, jota alettiin siirtää kirjoitettuun muotoon sumerilaisten toimesta jopa niin aikaisin kun 3 200 - 3 000 eaa lähtien. Nykyisen kirjallisuuden alkulähteenä pidetään kuitenkin antiikin Kreikan aikoja.

Yleensä sanataiteena käsitetään pelkästään kaunokirjallisuus, mutta kirjallisuudesta on kaksi päämuotoa: kauno- ja tietokirjallisuus, jotka kummatkin jakautuvat vielä omiin alalajeihinsa. Kaunokirjallisuus voidaan eritellä edelleen proosaan, draamaan ja runouteen sekä vielä pienempiin ryhmiin lajien ja teemojen mukaan, kuten historialliseen ja eroottisen kirjallisuuteen.

31 May 2020