Art360

Taiteilijalla on monta palloa ilmassa

Taiteilijan työ, jos joku, on kutsumusammatti. Olipa taidemuoto mikä tahansa, taiteilija tuntee sellaista pakkoa ilmaista itseään ja sisäistä maailmaansa taiteen kautta, ettei sitä ole mahdollista vastustaa. Sisimmästä pulppuavat sanat on aseteltava jonoihin, värit järjestettävä tyhjälle kankaalle, sävelet ja soinnut suitsittava valmiiksi kappaleeksi tai kehosta kumpuavat liikesarjat taivuteltava kokonaiseksi koreografiaksi. Jotta taiteella voisi elää, se ei kuitenkaan vielä riitä.

Taiteilijan on hallittava luovuutensa lisäksi myös monia muita osa-alueita. Omaa taidettaan täytyy kyetä esittelemään ja tarjoamaan näytteille, on osattava markkinoida ja löytää väyliä saada omia teoksiaan esille. Taiteilijan uraan liittyy väistämättä epävarmuutta, ja omaa talouttaan on opeteltava suunnittelemaan siten, että arki kantaa myös hiljaisina kausina. Tämä blogi kertoo kaikesta siitä. Tervetuloa mukaan!

Näyttämötaide Suomessa

4 Feb 2021

Näyttämötaide elää ja voi hyvin Suomessa. Käytännössä näyttämötaide tarkoittaa siis teatteria eli teatteriesityksiä. Suomalaisen teatterin juuret ulottuvat niinkin pitkälle kuin vuoteen 1640. Silloin Turun akatemia vihittiin käyttöön. Se on siis Suomen vanhin amatööriteatteri. Sen sijaan Suomen vanhin ammattilaisteatteri on Helsingissä sijaitseva Svenska Teatern, joka valmistui vuonna 1827.


Taiteilijaksi opiskeleminen Suomessa

27 Dec 2020

Moni taiteellisesti lahjakas nuori haaveilee varmasti ainakin jossakin kohdassa taiteilijaksi opiskelemisesta. Taidetta voikin opiskella hyvin monissa oppilaitoksissa joka puolella Suomea. Tunnetuin kouluista lienee kuitenkin Helsingin taideteollinen korkeakoulu. Se tunnetaan toiselta nimeltään Aalto-yliopistona. Siellä pääsee opiskelemaan esimerkiksi taidekasvatusta tai taiteen kandidaatin opintoja. Valinnanvaraa on paljon, joten jokainen voi löytää itselleen sopivan alan.


Taiteella on monet kasvot

31 May 2020

Taide on monipuolinen ja erittäin laaja käsitys, joka kattaa monenlaisia lajeja sekä tyylejä. Yleisesti ottaen taide ja sen monet muodot ovat syntyneet ja muokkautuneet ihmisen historian kuluessa. Käsite ei kuitenkaan kata pelkästään kuvataidetta, vaan sen piiriin kuuluvat myös esimerkiksi näyttämötaiteet, kirjallisuus eli sanataiteet, taideteollisuus, musiikki ja elokuva- sekä mediataiteet. 

Mitä siis taide on? Taiteella ei ole yhtenäistä käsitystä tai määritelmää. Se on vain yksi tapa ihmiselle nähdä ja kuvittaa ympäröivä maailma. Taide on samalla auttanut muokkaamaan yhteiskunnan ja ihmisen kehitystä, viemällä sitä eteenpäin. Tästä huolimatta jokainen taiteilija pystyy vapaasti määrittelemään oman taiteensa ja kuvitustapansa, luoda uusia tapoja sen esittämiseen tai tyytyä senhetkiseen instrumentteihin.

Taide on yhtä tärkeää ihmisille kuin esimerkiksi terveydenhuolto. Sen aiheuttamat tunteet lipuvat hiljaa joko suoraan alitajuntaan tai herättävät ajatuksia, jotka voivat viedä hetkeksi pois arjesta. Katumainokset, lamput, kellot, taulut - kaikilla niillä on ollut joku taiteellinen tekijä. Se siis kattaa kaikki ihmiskunnan rakenteet.

Kuvataide on ihailluin taiteenlaji

Perinteisiä kuvataiteen lajeja ovat esimerkiksi maalaus, piirustus, valokuvataide ja kuvagrafiikka. Valmistettu kuva on kaksiulotteinen, mutta joissain kuvataiteen lajeissa on mukana myös kolmas ulottuvuus: tila. Videotaiteessa ja performansseissa käytetään myös neljättä ulottuuvuutta: aikaa. 

Nykytaiteeksi kutsutaan senhetkisen ajanjakson taidetta, joskin kuvataiteessa puhutaan myös toisesta lajista, perinteisestä taiteesta. Moderni taide tarkoittaa melkein samaa kuin nykytaide, joskin sitä pidetään yleisesti rajoittavana käsitteenä. Moderniksi taiteeksi eli modernismiksi kutsutaan yleisesti 1800-luvun puolivälin jälkeen tehtyjä taideteoksia, mutta nykytaide kuvaa erityisesti vallitsevan  ajankohdan myöhempää tuotantoa. 

Moderni taide on tänä päivänä haluttu taidemuoto huutokaupoissa (https://yle.fi/uutiset/3-5753677)  ja taidealan myymälöissä. Parhaimmat taideteokset voivatkin maksaa jopa miljoonia euroja, mutta yleisimmin hintaa voi kerääntyä kymmenien tuhansien eurojen verran - riippuen tekijästä, vuosiluvusta ja myytävän kohteen kunnosta. Neutraalit modernin taiteen teokset sopivatkin moniin koteihin, samalla kun sisustukseen uskalletaan käyttää koko ajan yhä enemmän rahaa. Kodin sisustamista mietittäessä, parhaat vinkit rahoituksen suunnitteluun ja lainan hakuun löydät täältä

Taide valmistuu käsityönä

Taide tarvitsee aina taiteilijan käden jäljen, mutta etenkin käsityötaiteet syntyvät suurelta osin käsityönä: joko työkaluin tai pelkästään käsiä käyttämällä. Käsityöllä tehdyt teokset syntyvätkin perinteisimmin käden, silmän ja tuntoaistihavantojen yhteistyön tuloksena. Yhteiskunnassa käsitöitä pidetäänkin yleensä harrastuspohjaisena toimintana, mutta esimerkiksi muotoilijat ovat ammattilaisia ja he kutsuvat itseään käsityömuotoilijoiksi. 

Käsitöiden rinnalla myös musiikki ja teatteritaiteet syntyvät alunperin ihmismielen luomana ideana, jota lähdetään muokkaamaan instrumentein, esiintymistavoin ja äänen sekä liikkeen avulla. Etenkin musiikki sisältää useita erilaisia ulottuvuuksia ja alalajeja, kuten instrumentaalisen ja soittimettoman musiikin, jossa sointu syntyy ihmiskeholla esimerkiksi vihellyksillä tai kuorolauluna. 

Teatterissa näyttelijät esiintyvät lavalla ja esittävät taideteoksen käyttäen muun muassa musiikkia, puhetta, tanssia ja eleitä. Yhtä lailla teatterilla on monia eri muotoja, kuten ooppera, baletti, operetti ja kiinalainen ooppera. Erikoisempia teatterin muotoja ovat esimerkiksi sirkustaidetta yhdistävä tanssiteatteri. 

Sanataiteet ovat tärkeä osa historiaa

Kirjallisuus ei ole pelkästään taidemuoto, vaan kyseessä on samalla perinteiden säilyttämistä kirjallisessa muodossa. Kirjallisen perinnön jatkamista edelsi luonnollisesti pitkä suullisten tarinoiden, kaskujen ja satujen aikakausi, jota alettiin siirtää kirjoitettuun muotoon sumerilaisten toimesta jopa niin aikaisin kun 3 200 - 3 000 eaa lähtien. Nykyisen kirjallisuuden alkulähteenä pidetään kuitenkin antiikin Kreikan aikoja.

Yleensä sanataiteena käsitetään pelkästään kaunokirjallisuus, mutta kirjallisuudesta on kaksi päämuotoa: kauno- ja tietokirjallisuus, jotka kummatkin jakautuvat vielä omiin alalajeihinsa. Kaunokirjallisuus voidaan eritellä edelleen proosaan, draamaan ja runouteen sekä vielä pienempiin ryhmiin lajien ja teemojen mukaan, kuten historialliseen ja eroottisen kirjallisuuteen.

Voiko taiteilija hakea apurahaa?

20 Apr 2020

Taiteilijan tulot voivat olla todella epävakaat ja joukossa on aikoja, jolloin taiteilijalla ei ole ollenkaan tuloja. Tällaiset hetket kattaakseen taiteilija voi hakea monenlaisia apurahoja. Esimerkiksi Taiteen edistämiskeskus jakaa vuosittain miljoonien eurojen edestä apurahaa. Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille sekä taidejournalisteille. Niitä haetaan verkosta löytyvällä hakemuksella hakuajan puitteissa.